Gayrimenkul Hukuku

Uluçay Hukuk gayrimenkul proje gelişimi konusunda uzmanlaşmış; mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara, mülkiyetin devri ve yönetimi konularında danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi gibi çeşitli işlemlerin yapılması ve bunlara dair görüşmelerin yürütülmesi hususlarında da geniş bir birikim edinmiştir. Gayrimenkul alanındaki müvekkil portföyünde yabancı ve yerli birçok yatırımcı yer almaktadır.

Uluçay Hukuk tarafından Gayrimenkul Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

• Tapu işlemleri
• Kiralama sözleşmeleri
• Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri
• Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması
(Due Dilligence)
• Alım – Satım sözleşmeleri
• Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
• Gayrimenkul finansmanı
• Yabancıların mülk edinmesi