Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Özellikle Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden gelen başvurularda muazzam bir artış olmakla birlikte, Türkiye ne yazık ki yabancıların Türkiye’de çalışma ve yerleşme hakkı ile ilgili olarak için yumuşak ve kolay prosedürler sunmamaktadır. Bu çerçevede Aksan Hukuk Bürosu yabancılar ve vatandaşlık hukuku alanlarında profesyonel danışmanlık hizmeti sunmakta, özellikle yabancıların Türkiye’ye gelirken ve Türkiye’de yaşadıkları hukuki problemlerin çözümünde aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

• Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması
• Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
• Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi
• Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi

• Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması