Bilişim Hukuku

Uluçay Hukuk, bilişim hukuku departmanı, uzmanlığını bu alanda yapmış avukatlarla; bilgi teknolojileri hukuku, lisanslama, muafiyetler, istisnalar, fikri mülkiyet hakları yönetimi gibi spesifik alanlarda derin ve çözüm odaklı hukuki hizmetler vermektedir.

Bu çerçevede:
• Bilişim Teknolojileri hukuku alanında en güncel gelişmelerin takibi
• Bilgi Teknolojileri alanlarında spesifik hukuk çözümlerinin sunulması
• Lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil
kapsamında işlemlerin takibi
• Hukuki açıdan sorunsuz iş süreçleri ağırlıklı yürütebilmesini
sağlamak için hukuki risk analizi, sözleşme danışmanlığı ve genel
hukuk danışmanlığı hizmetlerini sunulması ve ağırlıklı olarak bilişim
hukuku, marka ve telif hakları, alan adlarından kaynaklanan
uyuşmazlıklar, bayii ilişkileri konularında danışmanlık hizmeti
sunulması
• İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık
hizmeti verilmesi

• İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak
hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması
• İnternet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması

• E-ticaret ve e-imza konularındaki uygulamalara yönelik hukuki

danışmanlık hizmetlerinin verilmesi