İdare ve Vergi Hukuku

Uluçay Hukuk, farklı sektörlerde Türkiye’nin öncüsü konumunda olan müvekkillerinin çeşitli idareler ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda geniş birikim edinmiş ve bu alanlarda uzmanlaşmıştır.
Uluçay Hukuk tarafından İdare ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:
• Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması
• İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
• Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü
• Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve
cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü