Sağlık ve İlaç Hukuku

Gerek yerel gerekse uluslararası müvekkillere hizmet veren Uluçay Hukuk Sağlık ve İlaç Hukuku Departmanı, sektörel faaliyetlerden doğan akdi ve idari tüm uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili hizmet vermektedir.
Uluçay Hukuk tarafından Sağlık ve İlaç Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:
• İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satım sözleşmelerinin ve ilaç üretim-geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması
• Gizlilik sözleşmeleri hazırlanması
• İlaç dağıtım (distribütörlük) sözleşmelerinin hazırlanması
• Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
• Sınai Mülkiyet davalarının takibi (daha çok ilaç patentleri ve ilaç
markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin)
• Tehlikeli atıkların-ambalajların geri dönüşüm sözleşmelerinin
hazırlanması
• İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile
ilgili danışmalık hizmetleri
• Farmasotik buluşlara ilişkin patent tescili ve ilaç markalarının
başvuru, tescil süreçlerinin takibi hizmetleri